Psychoterapia grupowa

Terapia grupowa skierowana   jest   do   osób   dorosłych   mających   trudności z nawiązywaniem lub podtrzymywaniem bliskich i obustronnie satysfakcjonujących, ważnych relacji. Celem psychoterapii grupowej jest poprawa relacji interpersonalnych i komunikacji poprzez poszerzanie świadomości w obszarze myśli, uczuć i doznań z ciała. Uczestnicy uczą się lepszego zrozumienia  innych  oraz  otwartego  i  bezpośredniego  wyrażania  się;  w  bezpiecznej  atmosferze, w obecności grupy, przeżywają zmiany osobiste i nabywają umiejętność przeniesienia tych doświadczeń do swojego codziennego życia, wobec ludzi ze swojego najbliższego otoczenia. Przeżycie  osobistej   zmiany   w  Grupie  otwiera   drogę  do  przeniesienia   nabytych  doświadczeń i umiejętności do swojego codziennego życia i ich praktykowania.