Terapia rodzinna

          Psychoterapia rodzin to forma pomocy, która obejmuje nie tylko osobę zgłaszającą problemy, ale również jego rodzinę. Zachowania każdego członka rodziny wpływają na odczucia i zachowania innych osób. Często trudności wychowawcze, problemy małżeńskie czy objawy psychosomatyczne mogą być sygnałami potrzeby wsparcia terapeutycznego całego systemu rodzinnego. Dzieje się tak dlatego, ponieważ w rodzinie wszyscy są powiązani z wszystkimi siecią różnorodnych, często ukrytych, związków. I to, co dotyka jedną osobę, tym samym dotyka wszystkich.

Kiedy rodzina decyduje się na podjęcie pracy terapeutycznej, to jej członkowie uczestniczą w serii spotkań służących lepszemu rozpoznaniu źródeł trudności. Pomoc psychoterapeuty polega na pracy z rodziną w obszarze zrozumienia procesów emocjonalnych i poprawy relacji między poszczególnymi jej członkami. Praca koncentruje się głównie na wzajemnej komunikacji, ustalaniu czytelnych granic, określaniu ról i zasad postępowania, przeżywania i okazywania emocji, rozwiązywania konfliktów, zgłaszaniu potrzeb oraz kształtowaniu prawidłowych więzi.

Każda rodzina jest inna i nie ma jednego schematu pracy, dlatego metoda jest dostosowana do wyjątkowości każdego systemu rodzinnego.

Psychoterapia jest  prowadzona zgodnie z rytmem  rodziny i gotowością do zmiany.