Eliza Krzak


Eliza KrzakWitam, nazywam się Eliza Krzak. Jestem pedagogiem, pracownikiem socjalnym i specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie po ukończonym Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie I i II st.. Od 3 lat jestem psychoterapeutą i ukończyłam całościowe szkolenie w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie (obecnie w trakcie certyfikacji). Cały czas podnoszę swoje umiejętności poprzez udział w specjalistycznych warsztatach, kursach oraz systematyczną superwizję swojej pracy. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam w wielu miejscach pracy: w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, Ośrodku Pomocy Społecznej, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, organizacjach pozarządowych, a także podczas stażu w szpitalu na oddziale psychiatrycznym. Przez 3 lata koordynowałam pracę Grup Roboczych w ramach Procedury Niebieskiej Karty, a także prowadziłam terapię osób doświadczających przemocy.
Prowadzę głównie psychoterapię indywidualną. Istotnym elementem terapii Gestalt jest spotkanie, w którym swoją uczciwością i autentycznością wspieram osoby w byciu sobą. Zachęcając do bycia naprawdę sobą szukamy wspólnie twórczych i niepowtarzalnych rozwiązań. Ponadto trening Gestalt skierowany jest do osób nie szukających terapii, ale jako metoda samopoznania i rozwoju potencjału osobowości oraz poszerzania świadomości. Przede wszystkim pracuję z osobami będącymi w trudnych sytuacjach życiowych, przeżywających kryzys, doświadczających przemocy w różnej formie. Z osobami mającymi trudności w relacjach z innymi ludźmi oraz chcących lepiej zrozumieć siebie i swój sposób funkcjonowania, poszukujących rozwoju i zmiany, chcących świadomie podejmować decyzje.
Moją pasją jest również praca z osobami niepełnosprawnymi. Motywowanie ich i budowanie poczucia własnej wartości po to, by mogli aktywnie uczestniczyć w życiu naszego społeczeństwa. Ich rozbudzona i wspierana aktywność społeczna i zawodowa połączona z ich uśmiechem jest dla mnie najlepszą satysfakcją.
Poza tym prywatnie jestem dumną mamą 2 wspaniałych synów. I od roku jestem szczęśliwą babcią Krzysia. Bardzo lubię podróże, koncerty rockowe, kabarety. Stosuję w swoim życiu zasadę śmiech to zdrowie.

 

  •