Szkolenia

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych szkoleniami  z zakresu interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wsparcia i pomocy ofiarom przemocy, pracy z dzieckiem krzywdzonym i maltretowanym, asertywną komunikacją interpersonalną, pracą z trudnym klientem, wypaleniem zawodowym, dyskryminacją  i mobbingiem do skorzystania z naszej oferty szkoleń. Organizujemy szkolenia zewnętrzne, wewnętrzne. Termin zajęć ustalany jest wspólnie z Klientem, tak aby wybrana data nie kolidowała z jego bieżącymi obowiązkami. Szkolenia prowadzone są różnymi metodami tj. burza mózgów, pogadanka, ćwiczenia grupowe  i indywidualne, mini wykład, pokaz, trening umiejętności interwencyjnych, analiza przypadku oraz elementy superwizji.


W naszych szkoleniach kładziemy duży nacisk na to, aby zakres merytoryczny był ściśle dostosowany do potrzeb odbiorców. Wiedzę staramy się przekazywać w sposób interesujący. Wykorzystujemy filmy, ćwiczenia symulacyjne oraz analizę interesujących i trudnych kazusów, z którymi sami zetknęliśmy się w swojej wieloletniej praktyce zawodowej.Dalej przedstawiamy przykładowe szkolenia i ich zakres tematyczny. Zaznaczamy jeszcze raz, że każde szkolenie jest dostosowywane do potrzeb Klienta.

Artykuły