Grupy wsparcia

Jest to forma pomocy psychologicznej. Zazwyczaj w Grupie znajdują się osoby, które łączą podobne trudności i problemy.
Udział w grupie wsparcia polega na dzieleniu się własnymi doświadczeniami z innymi jej członkami, słuchaniu, nawiązywaniu kontaktu, dzieleniu się pożytecznymi informacjami, udzielaniu sobie wzajemnie wsparcia emocjonalnego. Aktywne uczestnictwo w grupie wsparcia pomaga w pracy nad sobą,w osobistym rozwoju, a także  w radzeniu sobie         z codziennymi trudnościami.

           W naszej ofercie jest:

  • Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy.
  • Grupa wsparcia dla osób po rozwodzie/rozstaniu lub w trakcie rozwodu/rozstania.
  • Grupa wsparcia dla osób w żałobie.